Złota Gitara

Burmistrz Czerska i Ośrodek Kultury w Czersku serdecznie zapraszają  na II przegląd gitarzystów pod nazwą Złota Gitara.

Konkurs odbędzie się 8 kwietnia 2018 o godzinie 16:00 . Gościem specjalnym będzie zankomity gitarzysta  - Marek Walasek

Serdecznie zapraszamy !!!

REGULAMIN I PRZEGLĄDU GITARZYSTÓW „ZŁOTA GITARA” 2018 

 

ORGANIZATOR

 

Ośrodek Kultury w Czersku ul. Szkolna 11, 89-650 Czersk  oraz Burmistrz Czerska.

 

Patronat Medialny:      

 

 

TERMIN I MIEJSCE

 

8 kwietnia 2018 r., godz: 16:00 

Ośrodek Kultury w Czersku – sala widowiskowa 

ul. Szkolna 11, 89-650 Czersk 

 

CEL

 

Celem Przeglądu jest promocja muzyczna środowiska młodzieży i dorosłych, doskonalenie warsztatu instrumentalnego oraz prezentacja umiejętności i wymiana doświadczeń w dziedzinie gry na gitarze. 

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ? ZASADY UCZESTNICTWA.

 

 

W konkursie mogą brać udział wyłącznie soliści grający na gitarach zarówno z placówek wychowania pozaszkolnego, ognisk muzycznych, placówek kultury jak również uczących się samodzielnie.  

Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe: 

do 14 lat

od 15 lat wzwyż

 

 Każdy uczestnik przygotowuje jedną piosenkę. Obowiązuje dowolność w kwestii doboru repertuaru. 

 

 

V. CO TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY U NAS ZAGRAĆ? 

 

ZGŁOŚ SIĘ!  

Do 3 kwietnia 2018 wypełnij i wyślij na adres (poczta lub e-mail, liczy się data wpływu) Organizatora KARTĘ ZGŁOSZENIA dostępną pod adresem:

www.czersk.pl, www.wizjalokalna.pl    

 

Adres: OŚRODEK KULTURY  

            UL. SZKOLNA 11, 89-650 CZERSK 

Adres email:  okczersk.sekretariat@op.pl  

 

Z dopiskiem : „ZŁOTA GITARA” 

 

 

VI. JURY 

 

Uczestników Przeglądu oceniać będzie specjalnie powołane przez Organizatora Jury w skład którego wchodzić będą m.in. instruktorzy zajęć muzycznych. Jednym z członków jury będzie Marek Walasek – gitarzysta z Trójmiasta z 40 – letnim stażem.  

Ostateczny werdykt Jury będzie ogłoszony w dniu imprezy. Jury oceniać będzie:  - dobór repertuaru; 

technikę wykonania;

walory artystyczne i estetyczne prezentacji – mile widziany wokal ;-)

 

Decyzja jury jest ostateczna. 

 

 

NAGRODY

 

Jury przyzna atrakcyjne nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie trzech pierwszych miejsc. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie. 

Spośród wszystkich uczestników konkursu jury wybierze gitarzystę, który ich zdaniem powinien otrzymać „ZŁOTĄ GITARĘ”.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Nie dopuszcza się do Przeglądu solistów, wykonujących utwory z playbacku lub półplaybacku, wszystkie utwory wykonywane muszą być na żywo. - Kolejność prezentacji ustalana jest losowo.

Udział w Przeglądzie dla uczestników jest bezpłatny.

Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający: przody, odsłuchy i backline:wzmacniacz gitarowy, mikrofony.

Występujący zobowiązani są do posiadania własnych instrumentów

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny,

Organizator rozstrzyga wszelkie kwestie sporne związane z Przeglądem i zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie

więcej informacji w Ośrodku Kultury pod numerem tel. 52 398 47 40