ZŁOTA GITARA 2019

Burmistrz Czerska i Ośrodek Kultury w Czersku serdecznie zapraszają  na III przegląd gitarzystów pod nazwą Złota Gitara.

Konkurs odbędzie się 31 marca 2019 o godzinie 16:00 . Gościem specjalnym będzie zankomity gitarzysta  - Marek Walasek

Serdecznie zapraszamy !!

REGULAMIN III  PRZEGLĄDU GITARZYSTÓW „ZŁOTA GITARA” 2019 

 

ORGANIZATOR 

 

Ośrodek Kultury w Czersku ul. Szkolna 11, 89-650 Czersk  oraz Burmistrz Czerska.

 

Patronat Medialny:      Wizjalokalna.pl  ,  Radio Weekend 

 

 

TERMIN I MIEJSCE 

 

31 marca 2019 r., godz: 16:00  ( niedziela)

Ośrodek Kultury w Czersku – sala widowiskowa 

ul. Szkolna 11, 89-650 Czersk 

 

CEL 

 

Celem Przeglądu jest promocja muzyczna środowiska młodzieży i dorosłych, doskonalenie warsztatu instrumentalnego oraz prezentacja umiejętności i wymiana doświadczeń w dziedzinie gry na gitarze. 

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ? ZASADY UCZESTNICTWA. 

 

 

W konkursie mogą brać udział wyłącznie soliści grający na gitarach zarówno z placówek wychowania pozaszkolnego, ognisk muzycznych, placówek kultury jak również uczących się samodzielnie.  

Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe: 

do 14 lat 
od 15 lat wzwyż 

 

 Każdy uczestnik przygotowuje jedną piosenkę. Obowiązuje dowolność w kwestii doboru repertuaru. 

 

 

V. CO TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY U NAS ZAGRAĆ? 

 

ZGŁOŚ SIĘ!  

Do 28 marca 2019 r wypełnij i wyślij na adres (poczta lub e-mail, liczy się data wpływu) Organizatora KARTĘ ZGŁOSZENIA dostępną pod adresem:

www.czersk.pl, www.wizjalokalna.pl    

 

Adres: OŚRODEK KULTURY  

            UL. SZKOLNA 11, 89-650 CZERSK 

Adres email:  okczersk.sekretariat@op.pl  

 

Z dopiskiem : „ZŁOTA GITARA” 

 

 

VI. JURY 

 

Uczestników Przeglądu oceniać będzie specjalnie powołane przez Organizatora Jury w skład którego wchodzić będą m.in. instruktorzy zajęć muzycznych. Jednym z członków jury będzie Marek Walasek – gitarzysta z Trójmiasta z ponad  40 – letnim stażem.  

Ostateczny werdykt Jury będzie ogłoszony w dniu imprezy.

 Jury oceniać będzie:

 - dobór repertuaru; 

technikę wykonania; 
walory artystyczne i estetyczne prezentacji – mile widziany wokal ;-) 

  Decyzja jury jest ostateczna. 

 

 

NAGRODY 

 

Jury przyzna atrakcyjne nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie trzech pierwszych miejsc. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie. 

Spośród wszystkich uczestników konkursu jury wybierze gitarzystę, który ich zdaniem powinien otrzymać „ZŁOTĄ GITARĘ”.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Nie dopuszcza się do Przeglądu solistów, wykonujących utwory z playbacku lub półplaybacku, wszystkie utwory wykonywane muszą być na żywo. - Kolejność prezentacji ustalana jest losowo.  
Udział w Przeglądzie dla uczestników jest bezpłatny.  
Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający: przody, odsłuchy i backline:  wzmacniacz gitarowy, mikrofony. 
Występujący zobowiązani są do posiadania własnych instrumentów  
Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny, 
Organizator rozstrzyga wszelkie kwestie sporne związane z Przeglądem i zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie 
więcej informacji w Ośrodku Kultury pod numerem tel. 52 398 47 40  lub  602 697 529