O nas

HISTORIA OŚRODKA KULTURY W CZERSKU
 
W kwietniu 1980 roku Klub Kult.- Oświatowy (wraz z salą) przejęty został przez Urząd Miasta i Gminy i przekazany istniejącemu od 1 sierpnia 1978 roku Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury. 15 października 1982 roku rozpoczęto przebudowę i modernizację budynku – siedziby MGOK. Powiększono scenę, dobudowano szatnie, sanitariaty i hall dla pracy poszczególnych kół i zespołów. Zmodernizowany obiekt, którego otwarcie nastąpiło 27 grudnia 1983 r., zajmował powierzchnię 764 m2 i prowadził urozmaiconą działalność w postaci organizowanych imprez (odczyty i prelekcje TWP, występy amatorskich i zawodowych zespołów artystycznych, dyskoteki, koncerty), zajęć klubowych oraz różnych form pracy zespołowej. W 1983 roku MGOK zatrudniał 13 pracowników, w tym 5 pełnoetatowych. Działały w nim koła: plastyczne, fotograficzne, rzeźbiarskie, szachowe, hafciarskie, miłośników książki, modelarstwa lotniczego, zespół dramatyczny „Kurtyna”, teatr lalek, kapela „Bazuny”, Zespół Pieśni i Tańca „Kaszuby”, zespół wokalno-instrumentalny oraz biblioteka. Dyrektor MGOK od momentu jego powstania był Jerzy Warczak, który podlegał bezpośrednio naczelnikowi miasta i gminy oraz Radzie programowej MGOK. Poszczególne koła i zespoły prowadzone były przez instruktorów, nad którymi pieczę sprawował kierownik działu pracy środowiskowej. Miało tam też swoją siedzibę Ognisko Artystyczne (klasy: fortepian, akordeon, gitara i skrzypce) podlegające bezpośrednio Kujawsko-Pomorskiemu Towarzystwu Kulturalnemu w Bydgoszczy.
MGOK w Czersku kierował również pracą kulturalną w terenie. Podlegały mu Wiejski Dom Kultury w Rytlu, Kluby Rolnika w Łęgu i Zapędowie, a merytorycznie także świetlica WSS „Społem” oraz świetlica Sp. Pracy „Meblostyl” w Czersku.
 
Źródło: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Czerskiej„Zeszyty Czerskie Rocznik II”